info@bohemar.cz
EN English
/
  • No results to display.
You have: 0 items in your shopping cart
Shopping cart is empty.

S mořem za zády—Nadace AquaMaris

S mořem za zády—Nadace AquaMaris
3. 2. 2020

Všechny živé bytosti jsou stvořeny z hlíny a vody. Bez vody není bláto a bez vody a půdy by nebyl ani život. Tak je tomu alespoň na souši. Z čeho se ale skládá mořský život? Rostliny a živočichové žijící v oceánech jsou také tvořeni z 96,5 % vodou a z 3,5 % hlínou. Nemluvíme samozřejmě o surové hlíně někde na poli, nýbrž o látce, která byla nekonečněkrát pročištěna, přeměněna a uvedena do přírodní rovnováhy. Také suchozemský život se rodí ze spojení obou substancí, jen v obráceném poměru. Jak na souši, tak v oceánech nalézáme dokonalou rovnováhu mezi oběma složkami života.

<p>Půda poskytuje vodě výživu, voda je zase nezbytně nutná k nasycení půdy. Půda bez vody a voda bez půdy značí neplodnost. Takový je zákon přírody. Suchozemské i mikroskopické mořské rostliny „jedí hlínu“, minerální látky, které jsou hlavní potravou všeho živého. Tyto zákonitosti platí jak na souši a v oceánu, tak v lidském těle. <strong>Naše buňky se také vyživují hlavně minerály.</strong> Hodnota vody se odvíjí od kvality a množství půdy, kterou v sobě nese, aby umožnila vznik a rozvoj života. Půdy? Ano, všechny minerály obsažené ve vodě představují půdu. Bez nich by voda neplodila život.<br />
<br />
<strong>Minerály obsažené ve vodě také někdy nazýváme „minerální soli“. </strong>Když necháme vodu odpařit, to, co chuťovými pohárky vnímáme jako cosi slaného, je opravdu sůl. Chemie pak zpřesní náš vjem a poučí nás, že se ve skutečnosti jedná o směs různých „solí“. Množné číslo je zde zcela namístě, protože drobné krystalky, které zbydou po odpaření vody se skládají z několika různých solí. Když cítíme, že nám v těle chybí nějaký minerál, přidáme do jídla sůl. Je skvělé, pokud se ve skutečnosti jedná o směs různých solí a naopak nebezpečné, jestliže rafinací došlo k odstranění všech minerálů kromě chloridu sodného.&nbsp;<br />
<br />
Když nabereme mořskou vodu a odpařováním z ní oddělíme půdu, těchto 3,5 % zbylých pevných částic vykrystalizuje do zářivě bílé podoby. Sůl ale zdatně mate naše smysly i rozum tím, že vypadá, jako by se skládala pouze z obyčejného chloridu sodného, ačkoliv ten tvoří „pouze“ 85 % obsahu.<br />
<br />
Zbylých 15 % pak představují desítky jiných solí.<strong> Chuťové buňky nás okamžitě informují, že nemáme na jazyku pouze chlorid sodný, nýbrž naprosto odlišnou a chuťově bohatou sůl.</strong> Laboratorní testy pravdivost tohoto smyslového vjemu potvrzují. Sůl obsažená v mořské vodě má plnou chuť (a je zdravá), neboť nekonečné množství druhů solí, z něhož se skládá, vytváří dokonale vyvážený koktejl.<br />
Pokud je mořská sůl tak nesmírně hodnotná, že její krystalky daly vzniknout lidstvu a jeho mocným civilizacím, <strong>proč by nemohla mít stejnou cenu i mořská voda, matka všech solí? </strong>Jestliže se mořská sůl po celé věky těšila tak výsadnímu postavení pro své umění zvýraznit a zdokonalit chuť připravovaných pokrmů a pro své pozitivní účinky na lidské zdraví, proč by si jej nemohla vydobýt i mořská voda?<strong> Tento zázračný elixír života se na naší planetě utvářel po miliony let, během nichž docházelo k vzájemnému působení a prolínání mezi vodou a půdou.</strong>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="Krásy moře" src="/data/storage/images/blog/animal-21731_1920.jpg" style="width: 800px; height: 450px;" /></p>

<p>Hlavním tvůrcem tohoto koktejlu, který přetváří moře, souš i atmosféru zároveň, je dodnes impozantní mořská biomasa. Tato přírodní směs solí předává připravovanému jídlu i našim životům nenucenou, a přitom velmi intenzivní chuť.<br />
Jestliže je mořská sůl nadána takovou tvořivou mocí, proč by jí nemohla vládnout i mořská voda? Nesmíme si ale opravdovou mořskou sůl plést se solí čistě úřední povahy. Podle platné legislativy se pod pojmem mořská sůl rozumí 94% chlorid sodný. Moře ale rozhodlo jinak a stvořilo sůl s přibližně 85% koncentrací chloridu sodného. Zbylých 15 % pak tvoří ostatní soli.<br />
<br />
Lidstvo pochopilo význam soli pozorným pozorováním koz, krav a koní a odnepaměti z ní získávalo chybějící minerály. Jejich nedostatek se drasticky zvýšil u moderních lidí kvůli predátorskému způsobu obdělávání půdy a chovu dobytka. <strong>Naším cílem je udržet v dokonalé rovnováze obsah soli ve vodě</strong>, kterou získáváme z moře a přinášíme našim zákazníkům, neboť jestliže moře přestane být slané, přestane být mořem. Co by bylo s námi lidmi, kdybychom místo slaných slz ronili destilovanou vodu! Slzy mají chuť života, přestože jsou hořké.&nbsp;<br />
<br />
Lidé žijící daleko od mořského pobřeží se museli spokojit s kamennou solí různé kvality. Ta se svými vlastnostmi nikdy nemůže vyrovnat mořské vodě, matce všech solí. <strong>Oproti tomu národy žijící v blízkosti moře vždy preferovaly mořskou vodu před solí, neboť ani sebelepší kamenná sůl nedosahuje její kvality a koncentrace minerálních látek, stopových prvků a dalších obohacujících látek.&nbsp;</strong><br />
<br />
Jak ale máme chápat čím dál úpěnlivější rady lékařů, a dokonce i Světové zdravotnické organizace, abychom přestali sůl používat a jedli nemastná neslaná jídla? Odpověď je snadná. <strong>Lékaři nás stále důrazněji odrazují od konzumace chloridu sodného (přítomného v běžné kuchyňské soli v koncentraci od 99,5 % až do 99,9 %).</strong> Tuto sůl používá kvůli tlaku ze strany výrobců valná většina lidí, odborné komunity celého světa proto varují právě před ní.&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="Mořská želva" src="/data/storage/images/blog/water-1446738_1920.jpg" style="width: 800px; height: 451px;" /></p>

<p>Koncentrace chloridu sodného v mořské vodě není stejná jako u běžné kuchyňské soli (tzv. čisté soli), u níž dosahuje až 99,5. Na mořskou vodu se tak nevztahují zdravotní doporučení. <strong>Lékaři v tom mají jasno, neboť dobře chápou rozdíl mezi chloridem sodným o koncentraci 99,5 % až 99,9 %, který neobsahuje téměř žádné (pouze 0,1 %) další minerální soli</strong>, a mořskou solí složenou z 85 % z chloridu sodného a z 15 % z nejrůznějších minerálních solí.<br />
<br />
Abychom ověřili pravdivost těchto tvrzení, uchýlíme se ke dvěma empirickým pokusům, k nimž přidáme nevyvratitelný třetí argument. Připravte si fyziologický roztok o salinitě 0,9 % (9 g NaCl na litr vody) z destilované vody a kuchyňské soli obsahující až 99,9 % chloridu sodného a věnujte náležitou pozornost jeho chuti. Podobně si připravte izotonický nápoj z tří dílů sladké vody a jednoho dílu mořské vody o stejné salinitě a také ochutnejte několik kapek. Budete mít pocit, že máte v ústech slzy, takový je rozdíl mezi chuťovými vjemy. Ten je způsoben tím, <strong>že my lidé jsme stvořeni z rozředěné mořské vody.</strong> Mezibuněčná voda má podobné vlastnosti jako voda mořská, tedy až na nižší koncentraci rozpuštěných solí (pouze 0,9 %, zatímco mořská voda obsahuje až 3,5 % soli).<br />
<br />
Nyní přejděme ke třetímu pokusu, který nám dokáže, že lidské tělo potřebuje minerální látky z mořské vody pro udržení rovnovážné hladiny minerálů. <strong>Pokud jste byli doteď zvyklí používat k dochucování chlorid sodný, zkuste ochutnat stejná jídla, ale místo rafinované soli do nich přidejte mořskou vodu. </strong>Jak vám nyní chutná paella, nebo polévka gazpacho? Jste určitě překvapeni!<br />
<br />
<strong>Vysvětlení je nasnadě: 100% chlorid sodný vymyslel člověk, chuťové pohárky nám, stejně jako mořskou vodu, darovala příroda.</strong><br />
<br />
Závěrečná rada:<strong> Solíte-li svá jídla chloridem sodným, tedy čistou solí, buďte opatrní, protože její konzumace představuje nebezpečí pro lidské zdraví. </strong>Dejte raději co nejčastěji přednost nedochuceným pokrmům. Jestliže ovšem používáte k vaření mořskou vodu, snažte se u každého jídla dosáhnout té nejlepší chuti. Vděčné vám za to budou jak chuťové pohárky (sídlo chuti a primární zdroj moudrosti), tak vaše zdraví.</p>

<p style="text-align: center;"><img alt="Západ slunce na moři" src="/data/storage/images/blog/atardecer-en-el-mar-mozna-fotka-od-nich-zjistit.jpg" style="width: 800px; height: 533px;" /></p>
 

You might enjoy

Discover the beneficial effects of sea water
Cart Contents
In total:  0,00
View cart
Back to shopping